Το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλήνης συνεδριάζει, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σάββατο 25/04/09 και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το έτος 2009, ύστερα από άγονο διαγωνισμό
 2. Έγκριση δαπάνης προμήθειας στεφανιών δάφνης για εθνική εορτή
 3. Έγκριση δαπάνης για φιλοξενίες
 4. Έγκριση απολογισμού έτους 2008 Σχολικής Επιτροπής Κάτω Κάμπου Στράνωμας
 5. Πρόσληψη εργάτη με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
 6. Παραχώρηση δημοτικού ξενώνα για χρήση στο Σύλλογο Δορβιτσιωτών
 7. Κατάρτιση ομάδων πυρασφάλειας για το έτος 2009
 8. Αποδοχή & έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου “Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Παλαιοπύργου, Ανθόφυτου, Γάβρου (πλακ/σεις, τσιμ/σεις, τοιχία, λιθοδομές, αναπλάσεις)”
 9. Αποδοχή & έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση διαδημοτικής οδού από Ελευθέριανη μέχρι το 5ο χλμ προς Χόμορη”
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Αναπλάσεις Δημοτικών χώρων Τ.Δ. Στράνωμας”
 11. Αποδοχή & έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γεώτρηση Τ.Δ. Ελευθέριανης