Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας, με το υπ' αριθμ. 535/2-4-2013 έγγραφό της, παρείχε σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8, του Τοπικού Προγράμματος "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" (LEADER Αλιείας) της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, για τις ακόλουθες Κατηγορίες Πράξεων:

 

  • 4.1.1.1.: Επενδύσεις από αλιείς

  • 4.1.1.2: Επενδύσεις απο μη αλιείς

  • 4.1.1.3: Μεταποίηση / τυποποίηση αλιευτικών προϊόντων

 

Για να δείτε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα παραρτήματα αυτής συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

 
Η παρούσα ανάρτηση αφορά ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ και δεν αποτελεί την επίσημη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
 
 
Η επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος.
 
Στην παρούσα φάση, αναμένεται η ολοκλήρωση πρωτοβουλιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την επαναλειτουργία των Επιτροπών Διαχείρισης Τοπικών Προγραμμάτων Αλιείας, λόγω του προβλήματος που προέκυψε με το ν.4015/2011. Ειδικότερα, ο ν.4015/2011 θέτει προϋποθέσεις για τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συλλογικές οργανώσεις των αλιέων (π.χ. μια πρωτοβάθμια αλιευτική συλλογική οργάνωση ανά καλλικρατικό Δήμο), στις οποίες οι συλλογικές οργανώσεις των αλιέων δεν έχουν προσαρμοστεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μη λειτουργία των Επιτροπών Διαχείρισης Τοπικών Προγραμμάτων αλιείας ανά τη χώρα.
Κατόπιν των οριστικών κατευθύνσεων που θα δοθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα πραγματοποιηθούν οι ενδεχόμενες αντίστοιχες προσαρμογές στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, θα συνεδριάσει άμεσα η Επιτροπή και θα δημοσιεύσει τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.