Η Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, με την υπ' αριθμ. 9/27-05-2013 συνεδρίασή της, ενέκρινε 6 δημόσια επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 587.756,51€. Ειδικότερα, ενέκρινε τα ακόλουθα επενδυτικά σχέδια δημοσίου χαρακτήρα:

  1. Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής παρέμβασης (Δικαιούχος: Δήμος Ναυπακτίας)
  2. Κέντρο τέχνης και πολιτισμού Ναυπάκτου (Δικαιούχος: Δήμος Ναυπακτίας)
  3. Ενίσχυση πολιτιστικής εκδήλωσης "Ναυμαχίας Ναυπάκτου" (Δικαιούχος: Ναύπακτος – Πολιτιστικές Διαδρομές, Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Ναυπακτίας)
  4. Σήμανση υγροβιότοπων Μεσολογγίου (Δικαιούχος: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου)
  5. Σήμανση τμήματος μονοπατιού εξοδιτών Μεσολογγίου (Δικαιούχος: Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου)
  6. Σήμανση μνημείων πολιτισμού Αιτωλικού (Δικαιούχος: Δήμος Ναυπακτίας)