Σε συνέχεια των ενεργειών που συνέβαλαν στην ένταξη των Τοπικών Διαμερισμάτων των Δήμων Πλατάνου και Αποδοτίας στο Πρόγραμμα “ΠΙΝΔΟΣ”, οι Δήμοι Ναυπάκτου και Πυλήνης και η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. απέστειλαν κοινή επιστολή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και στην Αναπτυξιακή Κοζάνης (τεχνικός σύμβουλος του προγράμματος), συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την ένταξη στο Πρόγραμμα, των Τοπικών Διαμερισμάτων των προαναφερόμενων Δήμων, που ικανοποιούν τα κριτήρια του Προγράμματος.