Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όρισε νέα καταλητική ημερομηνία την 8η Σεπτεμβρίου 2008 για την υποβολή των Τοπικών Προγραμμάτων του νέου LEADER (“Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”).

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. καθ' υπόδειξη των Δήμων – μετόχων της καταρτίζει Τοπικό Πρόγραμμα για το νέο Leader με περιοχή παρέμβασης 10 Δήμους (9 Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας και 1 Δήμο της Ευρυτανίας):

  • Δήμος Αιτωλικού (εκτός του Τ.Δ. Αιτωλικού)

 

  • Δήμος Αντιρρίου

 

  • Δήμος Αποδοτίας (αναμένεται απόφαση του Δ.Σ. για τα Τοπικά Διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο LEADER)

 

  • Δήμος Δομνίστας

 

  • Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου (εκτός του Τ.Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου)

 

  • Δήμος Ναυπάκτου (εκτός του Τ.Δ. Ναυπάκτου)

 

  • Δήμος Οινιαδών

 

  • Δήμος Πλατάνου (μόνο τα Τ.Δ. Λιβαδάκι, Κλεπά, Δενδροχώρι, Περδικόβρυση, Χόμορη, Πλάτανος, Περίστα) 

 

  • Δήμος Πυλήνης (μόνο τα Τ.Δ. Ποκίστα, Μηλιά, Ελευθέριανη, Παλαιόπυργος, Γάβρος, Ανθόφυτο)

 

  • Δήμος Χάλκειας