Οι Δήμοι Ναυπάκτου και Πυλήνης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα “ΠΙΝΔΟΣ”, γεγονός που πλέον συνεπάγεται ότι το σύνολο (των Δήμων) της ορεινής ζώνης Ναυπακτίας (Δήμοι Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης, Ναυπάκτου) αποτελεί περιοχή παρέμβασης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η θετική αυτή εξέλιξη είναι απόρροια της αποτελεσματικής συνεργασίας και των κοινών προσπαθειών των Δήμων της περιοχής και της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, μέσω των οποίων επιτεύχθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα:

  •  αρχικά, των Δήμων Αποδοτίας και Πλατάνου
  •  και στη συνέχεια, των Δήμων Ναυπάκτου και Πυλήνης

 

Στο προσεχές διάστημα θα καθοριστούν, από κοινού, τα δημόσια έργα που θα προταθούν για ένταξη στο πρόγραμμα, ώστε:

  •  αφενός να επιλεγούν έργα με αναπτυξιακό χαρακτήρα, που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε έργα ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα, που έχουν υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν από άλλα προγράμματα (π.χ. LEADER+, ΠΕΠ ορεινής ζώνης Ναυπακτίας, Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER)
  • και αφετέρου να επιτευχθεί η ένταξή τους