ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκήρυξε το πρόγραμμα “Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ “ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013”. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι φορείς:

  • Υπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  • Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή εποπτευόμενα από το Δημόσιο ή Δημόσιους φορείς

 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις:

  • κατασκευή – εκσυγχρονισμός μουσείων, αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3028/02
  • έκθεση/επανέκθεση των μόνιμων συλλογών των Μουσείων των αναγνωρισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3028/02 και σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές κατευθύνσεις και μουσειολογικές μεθόδους
  • δημιουργία και εξοπλισμός χώρων εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (θέατρα, συνεδριακά κέντρα, πινακοθήκες – βιβλιοθήκες)
  • διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των παραπάνω κτιρίων

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 6.000.000€, ενώ η υποβολή προτάσεων είναι δυνατή από 09/06/09 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των προς ένταξη πράξεων έχει οριστεί το ποσό των 300.000€.