Το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλήνης πραγματοποιεί ειδική συνεδρίαση, την Κυριακή 9 Αυγούστου 2009 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής