Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την αριθμ. 9759/12.11.2009 απόφασή της ενημερώνει τους δικαιούχους ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α΄ βαθμού ότι αναστέλλεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Μέτρων 313, 321, 322 & 323, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 “Αλέξανδρος Μπαλτατζής”.