ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19-5-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 16251

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                

ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                                       

Πληρ. Ασημακόπουλος Δημ.                                                                             

 Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37                                                                                 

 Ναύπακτος 30300                 

 Τηλ:2634028606                                                                      

 2634023600                                                                                                                                                                    

  FAX: 2634038069                                                               

                                                                                                Π Ρ Ο Σ

                                                                             1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                                                Ενταύθα

                                                                             2. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας

                                                                                  Ναυπάκτου 

                                                                             3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας

                                                                                  Άνω Χώρας  

                                                                                                                                                       

                                                                              ΚΟΙΝ: 1) κ. Δήμαρχο

                                                                                  

 

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση  του  Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας» 

 

         Σας  προσκαλούμε τη Τρίτη 24-5-2011, και ώρα  19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Διευκρινίσεις επί της εγγραφής ΚΑ 3122 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.
 2. Καθαρισμός περιαστικών μονοπατιών στην τοπική Κοινότητα Άνω Χώρας με  εθελοντική εργασία.
 3. Ορισμός επιτροπής εξέτασης αιτημάτων εργοληπτών για οικονομικές απαιτήσεις από το Δήμο Ναυπακτίας (εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας δήμου)
 4. Καθορισμός αριθμού ατόμων κατά ειδικότητα που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2011.
 5. Λειτουργία υπηρεσιών καθαριότητας.
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 7. Επιχορήγηση του εκπολιτιστικού εξωραϊστικού συλλόγου Νεοκάστρου για την εκδήλωση «Γιορτή της Αναλήψεως».
 8. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης εξασφάλισης  δύο θέσεων στάθμευσης λεωφορείων επί της οδού Φ. Πλαστήρα για τις ανάγκες του ξενοδοχείου       «LEPANTO».
 9. Προγραμματική σύμβαση ΔΕΥΑΝ και Δήμου Ναυπακτίας για το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου», εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή αυτού στην κοινή επιτροπή.
 10. Διάθεση ποδηλάτων.
 11. Πρόταση της επιτροπής ελεγχόμενης στάθμευσης για αύξηση στο ποσοστό κέρδους στους πωλητές καρτών από 8% στο 12% και τροποποίηση της 126/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ως προς το ύψος του προστίμου για παραβάσεις σε χώρους επισκεπτών.

 

 

Ο  Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Παντελής  Πατούχας