Τα πολιτιστικά αγαθά και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαμόρφωση, ανάδειξη και τόνωση της πολιτιστικής ταυτότητας μιας περιοχής αποτελούν στις σύγχρονες συνθήκες βασική παράμετρο της τοπικής ανάπτυξης καθώς συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και την οικονομία. Στις συνθήκες που διαμορφώνονται ο ρόλος των πολιτιστικών φορέων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς μπορούν με τη δράση τους να συνεισφέρουν στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι η ενημέρωση για τα νέα δεδομένα και τις δυνατότητες που διαμορφώνονται, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και η στενή συνεργασία όλων των φορέων συμβάλλουν θετικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Ναυπακτίας διοργανώνει τη Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 ώρα 10.30 – 14.00 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου στη Ναύπακτο ημερίδα με θέμα:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η συνεισφορά των πολιτιστικών φορέων στην τοπική ανάπτυξη και αειφορία

Πρόγραμμα Ημερίδας
10.30 – 11.00
Προσέλευση συμμετεχόντων – κατάθεση στοιχείων ταυτότητας φορέων
11.00 – 11.30 Χαιρετισμοί
11.30 – 12.15 «Ελληνική Οικονομία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβολή τωνn Πολιτών»
Ιωάννης Χαλικιάς, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
12.15 – 13.00 «Οι μικρο- μεσαίοι πολιτιστικοί φορείς, Εθελοντισμός, Ποιότητα: το πλήρες δυναμικό»
Βασιλεία Κατσάνη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΑΝΑΠΛΟΥΣ -Πολιτισμικές και Μορφωτικές Δράσεις
13.00 – 14.00 Συζήτηση (Παρεμβάσεις – Ερωτήσεις – Απαντήσεις)

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι επιχειρούμε τη δημιουργία μητρώου των πολιτιστικών φορέων του Δήμου μας και στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να μας αποστείλετε (ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Δημαρχείο Ναυπακτίας Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@nafpaktos.gr) στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του φορέα σας: Επωνυμία, Διοίκηση (Μέλη Δ.Σ.), Αριθμός Εγγεγραμμένων Μελών, Στοιχεία Επικοινωνίας: (Διεύθυνση ταχυδρομική, Τηλέφωνο, Fax., Διεύθυνση ηλεκτρονική & email), Αντικείμενο και Περιγραφή Δραστηριότητας (να δοθεί έμφαση στην τελευταία διετία), Προγραμματισμός Δράσεων (για τα επόμενα δυο έτη).