Στο πλαίσιο της διατοπικής συνεργασίας “Η Γέφυρα των Φιλικών” της Κ.Π. LEADER+, οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Δυτικής Ελλάδας “ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, “ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.”, “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.” και “ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.”, σας προσκαλούν σε ημερίδα προβολής της νεότερης ιστορίας στη Δυτική Ελλάδα, που συνδιογρανώνεται στα Καλάβρυτα, στις 20 Μαρτίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο “Χελμός”, αίθουσα “Δάφνη”, Πλατεία Ελευθερίας 1.