Στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER+ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των αναπτυξιακών εταιρειών ΑΙΤΩΛΙΚΗ, ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ, ΑΧΑΪΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑ, την Τετάρτη 23 Απριλίου 2008, στα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία μεταξύ των αναπτυξιακών εταιρειών και η υλοποίηση κοινών σχεδίων δράσης σε θέματα που αφορούν όλες τις περιοχές LEADER+ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συμβάλουν στην υποστήριξη του εναλλακτικού τουρισμού.