Συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία για να δείτε: α) τον ισολογισμό της χρήσης 2013 και β) την Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση της 30 Ιουνίου 2014.

Ισολογισμός

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2014_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ