Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2008 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου LEPANTO BEACH HOTEL (Κάθοδος Δωριέων & Φιλ. Πλαστήρα), στην Ναύπακτο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2007 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης
  3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση του 2008
  4. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
  5. Ανακοινώσεις