Το Δ.Σ. συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων, στις 6/10/2014 και ώρα 17:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Διάφορα – ανακοινώσεις

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2014