Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) για τον αλιευτικό τουρισμό. Η εν λόγω Κ.Υ.Α., η οποία αναμενόταν για περισσότερο από 1 χρόνο, αναμένεται να συμβάλλει στην υλοποίηση σχετικών επενδύσεων από τους αλιείς της περιοχής μας, μέσω του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ).

KYA ALIEYTIKOY TOYRISMOY 2015