Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του ΑΞΟΝΑ 3 (ΟΠΑΑΧ), του ΠΑΑ, έως την 31.12.2015.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΞΟΝΑ 3