Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πυλήνης συνεδριάζει την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008 και ώρα 19:00, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση δαπάνης ποσού 850€ για εκδρομή μαθητών Δημοτικού Σχολείου Κάτω Κάμπου Στράνωμας
 2. Έγκριση δαπάνης ποσού 800€ για εκδήλωσης Αγίας Κυριακής
 3. Αίτημα ετεροδημότη κτηνοτρόφου Ξύνα Δημήτριου για εισαγωγή των ζώων του στους βοσκοτόπους του Τ.Δ. Ελευθέριανης
 4. Αίτημα ετεροδημότη κτηνοτρόφου Πράπα Λεωνίδα για εισαγωγή των ζώων του στους βοσκοτόπους του Τ.Δ. Παλαιοπύργου
 5. Εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου Ελευθέριανης προκειμένου να λειτουργήσει ως κατάστημα
 6. Απευθείας ανάθεση δημοτικού κτιρίου Σίμου, μετά από άγονο διαγωνισμό, προκειμένου να λειτουργήσει ως κατάστημα
 7. Αποδοχή απόφασης Τ.Σ. Παλαιοπύργου για χρήση πρώην Κοιν. Γραφείου
 8. Παράταση προθεσμίας προγραμματικής σύμβασης αξιοποίησης Λουτροπηγής Στάχτης
 9. Αίτημα εταιρείας PANAFON
 10. Αίτημα Π.Π.Κ. για επιχορήγηση εκδήλωσης “Πυληνίων Ποιμενικός Βίος” με το ποσό των 10.000€ που ήδη είχε δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο ως δάνειο
 11. Αλλαγή τίτλου έργου τεχνικού προγράμματος 2008 από “Επισκευή στέγης πρώην Δημ. Σχολείου Κάμπου Σίμου” σε “Ανακαίνιση πρώην Δημ. Σχολείου Κάμπου Σίμου”
 12. Αλλαγή κωδικού έργου “Καθαρισμός χειμμάρων” από οφειλόμενο σε συνεχιζόμενο
 13. Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. για ένταξη έργων στο πρόγραμμα “Θησέας”
 14. Αποδοχή και έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Ανάδειξη πηγής Πόριαρη Περιβολίων Δ.Δ. Παλαιοπύργου”
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή τεχνικών για διευθέτηση όμβριων στα Τ.Δ. Δήμου”
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Ελευθέριανης”
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου Δημ. Καταστήματος Τ.Δ. Ποκίστας”
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Ολοκλήρωση νερόμυλου Φαμήλας”
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Δήμου Πυλήνης”
 20. Αποδοχή ποσού 7.000€ για κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών
 21. Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης ποσού 20.000€ με σκοπό την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για πυροπροστασία
 22. Αποδοχή και διάθεση επιπλέον ποστού τακτικής οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2008
 23. Ονομασία οδού στο Τ.Δ. Σίμου