Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, εκδόθηκαν οι αποφάσεις για την χρηματοδότηση 8 επιπλέον ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.035.000€ περίπου.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

7ΖΤΜ465ΦΘΗ-Ρ9Κ_ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

7Ν1Ζ465ΦΘΗ-1ΣΝ_ΙΟΝΙΑΝ

61ΤΖ465ΦΘΗ-ΤΘΥ_ΛΥΡΟΣ

Ω0Ν6465ΦΘΗ-5ΥΔ_ΔΗΛΑΒΕΡΗ

Ω44Η465ΦΘΗ-ΛΡΟ_ΠΛΟΥΜΗΣ

ΩΑ2Ρ465ΦΘΗ-Ρ76_ΤΡΙΨΙΑΣ

ΩΝΔΗ465ΦΘΗ-7ΑΛ_ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΩΩΨ7465ΦΘΗ-60Υ_ΖΕΛΙΟΣ