Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων προχωρεί σε δημόσια διαβούλευση για το Πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ). Κάθε φορέας και πολίτης μπορεί να καταθέσεις τις προτάσεις του στο Υπουργείο έως την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008.