Το Δ.Σ. της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ ενέκρινε ομόφωνα τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης του 2014 και όρισε ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 30/06/2015 και ώρα 20:00.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Ισολογισμός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2015