Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας) εντάχθηκαν τέσσερα (4) επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 555.200,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

7ΓΝΟΒ-ΕΘΜ_ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΦΑΝΗ

ΒΣΦΠΒ-Ο36_CATAMARAN CHARTERS

ΩΚΩΓΒ-ΔΒ5_ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΩΨΕ8Β-5Ν5_ΧΟΛΕΒΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗ