Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία για να ενημερωθείτε για τις απεντάξεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο τοπικό πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας), της Αιτωλικής Αναπτυξιακής:

6Β8ΓΒ-ΠΦΨ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

6ΝΡΙ465ΦΘΗ-Θ2Μ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΡΙΨΙΑΣ

6ΝΤΛ465ΦΘΗ-ΖΨ0_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

6ΟΕΩΒ-ΔΙΘ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΦΛΩΡΟΥ

7ΙΚ3Β-ΒΓΕ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

61ΘΓ465ΦΘΗ-ΥΦ2_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

67ΛΛΒ-Τ3Ε_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦ ΕΝΤΑΞΗΣ

74Λ1Β-Ψ52_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Ο.Ε.

ΒΕΧ7Β-Ψ0Π-signed

ΒΙ0ΒΒ-1ΡΛ-signed_4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΛ9ΚΒ-75Κ-signed

ΒΤ7ΝΒ-ΧΤΛ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΡΕΠΑΚΙΑ

Ω0ΡΕ465ΦΘΗ-Ι5Χ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ

Ω8Σ4465ΦΘΗ-ΚΥ9_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ω17ΚΒ-ΥΘΔ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΩΩΒ0465ΦΘΗ-Ξ42_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΟΝΙΑΝ