Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

151012_Prodimosieysi_Neofyhs_Epiheirimatikotita_(3)