Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) για να δείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα “Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης”, το οποίο απευθύνεται σε 12.700 ωφελούμενους.