Το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλήνης συνεδριάζει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 15/03/2009 και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αγορά ακινήτου (αγροτεμαχίου) στο Τοπικό Διαμέρισμα Στύλιας
  2. Εκμίσθωση Λουτροπηγής Στάχτης
  3. Έγκριση πρόσληψης οδηγού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία καθαριότητας
  4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου “αναπλάσεις δημοτικών χώρων Παλαιόπυργου, Ανθοφύτου, Γάβρου, Στύλιας, Στράνωμας, Φαμήλας”
  5. Αποδοχή και έγκριση εδαφολογικής μελέτης για οικισμό Λεπτοκαρυάς
  6. Αποδοχή και έγκριση γεωλογικής μελέτης για οικισμό Λεπτοκαρυάς
  7. Έγκριση δαπάνης ποσού 400€ για έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας λεωφορείου Δήμου