Στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 προκηρύχθηκαν 4 προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες και τα links με τις αναλυτικές πληροφορίες των σχετικών προκηρύξεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

link ισότοπου

επιλεξιμοτητα δαπανών Περίοδος υποβολής ποσά προϋπολογισμού ποσοστό επιδότησης

από

από

εως

από

εως

βασικο

με προσωπικο

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=14&cs=

8/3/2016

8/3/2016

27/4/2016

25.000,00 €

50.000,00 €

100,00%

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=15&cs=

17/3/2016

17/3/2016

27/4/2016

15.000,00 €

60.000,00 €

100,00%

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=16&cs=

11/2/2016

7/4/2016

20/5/2016

15.000,00 €

200.000,00 €

40,00%

50,00%

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=17&cs=

11/2/2016

29/3/2016

17/5/2016

15.000,00 €

150.000,00 €

40,00%

50,00%