Συμβουλευτείτο το ακόλουθο αρχείο αναφορικά με την 3η τροποποίηση της απόφασης ένταξης ιδωτικών επενδυτικών σχεδίων.

20131231_3η τροποποίηση ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ