Συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο προκειμένου να ενημερωθείτε για την τροποποίηση απόφασης ένταξης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων.

20141222_5η τροποποίηση ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ