Συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο προκειμένου να ενημερωθείτε για την τροποποίηση δημοσίου επενδυτικού σχεδίου.

20150126_2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ