ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ενδιαφέρεται για την ενοικίαση χώρου άνω των 300m2 για την στέγαση των γραφείων της, στην περιοχή που περιλαμβάνεται από το Τοπικό Διαμέρισμα Ξηροπηγάδου, την πόλη της Ναυπάκτου μέχρι και τον οικισμό Πλατανίτης του Δήμου Αντιρρίου.

Για τα κτίρια που θα προσφερθούν στην προαναφερόμενη περιοχή του Δήμου Ναυπάκτου, η απόσταση από τον Εθνικό Δρόμο Αντιρρίου – Ιτέας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 200m. Τα κτίρια που θα προσφερθούν εντός του οικισμού Πλατανίτης του Δήμου Αντιρρίου πρέπει να έχουν πρόσοψη στον Εθνικό Δρόμο Ναυπάκτου – Αντιρρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη “προσφορά για ενοικίαση χώρου για την στέγαση γραφείων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής”, στην γραμματεία της εταιρείας (Π. Ρήγα 23, Ναύπακτος), έως την Δευτέρα 1η Ιουνίου 2009 και ώρα 14:00.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:

1. Θέση του ακινήτου και περιγραφή του προς ενοικίαση χώρου (τοπογραφικό, κατόψεις, m2, θέσεις στάθμευσης,  στάσεις δημόσιας συγκοινωνίας κλπ)

2. Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας

3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα αναφέρεται:

α) “αναλαμβάνω με δικό μου κόστος τις αναγκαίες λειτουργικές διαμορφώσεις του χώρου (εσωτερικά χωρίσματα, θέρμανση – ψύξη, καλωδίωση, δίκτυα κλπ), όπως αυτές θα οριστούν από την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.”

β) “η παράδοση του χώρου προς λειτουργική χρήση θα έχει ολοκληρωθεί έως την 15η Σεπτεμβρίου 2009 και η επίσημη λειτουργική χρήση θα ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου 2009”

4. Κλειστός φάκελος με την οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα και η ετήσια αύξηση (ως ποσοστό επί του ετήσιου επίσημου πληθωρισμού)

5. Στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, καθώς επίσης και της ακύρωσης του διαγωνισμού.

 

Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος

Γενικός Διευθυντής