Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ” διοργανώνει ημερίδα με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων για τις δυνατότητες και της διαδικασίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009, στην Πάτρα, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE.

Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

09:30-10:00   Προσέλευση συμμετεχόντων

10:00-12:30   Βασικές θεματικές ενότητες – παρουσιάσεις

                     1. Παρουσίαση προσκλήσεων του ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”

                     2. Διαδικασία αξιολόγησης: χρήσιμες διαπιστώσεις από την αξιολόγηση προτάσεων

                     3. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των ΤΔΕ

                     4. Διαδικασία ένταξης των έργων – Υποχρεώσεις Δικαιούχου

                     5. Διαχειριστική επάρκεια φορέων

                     6. Προεγκρίσεις προκηρύξεων – συμβάσεων

                     7. Υποχρεώσεις δημοσιότητας

12:30-13:00   Διάλειμμα

13:00-14:30   Ερωτήσεις

14:30-15:30   Ελαφρύ γεύμα