Συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο αναφορικά με την ορθή επανάληψη απόφασης ένταξης.

20150723_ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ