Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία αναφορικά με τις τροποποιήσεις ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων.

20150831_5η τροποποίηση ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΛΑΝΛΗΨΗ)

20150902_9η τροποποίηση ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

20150907_ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

20150907_ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ