Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία αναφορικά με τροποποιήσιες ιδιωτικών και δημοσίων επενδυτικών σχεδίων του τοπικού προγράμματος.

20151012_ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ_5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

20151012_ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ_2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

20151012_ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΕΞΟΔΙΤΩΝ_2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

20151012_ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ_5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

20151012_ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ_2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

20151016_10η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ