Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία αναφορικά με τροποποιήσεις ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων του τοπικού προγράμματος.

20151118_3η τροποποίηση ΝΤΑΡΛΑΣ

20151118_4η τροποποίηση ΔΟΥΡΟΣ

20151118_11η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

20151119_1η Τροποποίηση Βασιλείου

20151119_1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΕΛΙΟΣ

20151119_1η Τροποποίηση Σταμούλης

20151119_1η Τροποποίηση Τσιλίγιαννης