Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία αναφορικά με την τροποποίηση δημοσίων επενδυτικών σχεδίων.

20151208_6η ΤΡΟΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

20151208_ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ_6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ