Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία αναφορικά με τροποποιήσεις δημοσίων και ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων του τοπικού προγράμματος.

20151229_1η τροποποίηση Ντζελβε

20151229_3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ

20151231_1Η ΤΡΟΠ ΔΗΛΑΒΕΡΗ

20151231_1η ΤΡΟΠ ΠΑΠΠΑΣ