Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία αναφορικά με την ανάκληση αποφάσεων ένταξης.

20150227_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

20150227_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ

20150227_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ