Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία αναφορικά με ανακλήσεις αποφάσεων ένταξης στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος.

20160321_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΡΜΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΚΟΥΣΗΣ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΛΑΜΠΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΕΞΟΔΙΤΩΝ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΜΠΕΡΤΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΣΑΝΝΑ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΡΟΔΙΤΟΥ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΑΣΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

20160322_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑ