Συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία αναφορικά με τις αποφάσεις ολοκλήρωσης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων.

20140424_ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

20140424_ΤΖΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ