Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα χρηματοδότησης Clusters και λοιπών συλλογικών δράσεων, από το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Κατσώνη Νικολέτα, στο τηλέφωνο 2634038113.

CLUSTERS και λοιπές συλλογικές δράσεις