Στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου τοπικού προγράμματος LEADER θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενημερωτικές συναντήσεις στον Δήμο Ναυπακτίας:

  • Δημοτικό Κατάστημα Γαυρολίμνης Χάλκειας, Σάββατο 6 Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00πμ
  • Γραφεία Αιτωλικής Αναπτυξιακής, Πλατανίτης Αντιρρίου, Τετάρτη 10 Αυγούστου και ώρα 19:30

Σκοπός των ενημερωτικών συναντήσεων είναι ο καθορισμός της τοπικής στρατηγικής και η καταγραφή επενδυτικών ιδεών, για την ενσωμάτωση του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος στις δράσεις του τοπικού προγράμματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων.