Στις ακόλουθες συνδέσεις μπορείτε να ενημερωθείτε για τις παρουσιάσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο συνέδριο “Δικτύωση για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο”, το οποίο οργανώθηκε από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο 2014-2020.

http://www.ead.gr/index.php/el/national-network-el/148-21

http://www.ead.gr/index.php/el/national-network-el/149-22