Δείτε τα ακόλουθα αρχεία για να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες πληρωμής των συνεχιζόμενων έργων του ΠΑΑ: