Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί η αναμόρφωση του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ η 1η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος αναμένεται να δημοσιευθεί περίπου το Μάρτιο του 2017. Ωστόσο, για την καλύτερη προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας για την υποβολή προτάσεων, παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι επιχειρηματικές δραστηριότητες / δράσεις, που δύναται να χρηματοδοτηθούν:

 • δημιουργία ή εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης/τυποποίησης αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων (α΄ και β΄ μεταποίηση)
 • δημιουργία ή εκσυγχρονισμός τουριστικών υποδομών (π.χ. καταλύματα κάθε μορφής, κατασκηνώσεις, camping, μονάδες ιαματικού τουρισμού, πολυλειτουργικά αγροκτήματα)
 • δημιουργία ή εκσυγχρονισμός μονάδων εστίασης και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία, καφετέριες)
 • δημιουργία ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ειδικών μορφών τουρισμού
 • ανάπτυξη δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού και εστιατορίων (ψαροταβέρνες) από τους αλιείς
 • ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας
 • δημιουργία ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και του αθλητισμού
 • ενίσχυση επιχειρήσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας ή/και την διαχείριση απορριμμάτων ή/και αποβλήτων
 • δημιουργία ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων, που ανήκουν σε άτομα που υπάγονται στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (π.χ. μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, γυναίκες, νέοι)
 • δημιουργία ή εκσυγχρονισμός εμπορικών επιχειρήσεων σε ορεινές κοινότητες
 • δημιουργία ή εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων
 • δημιουργία ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ή πώλησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, που υποστηρίζουν τη διαδικασία πρωτογενούς παραγωγής (αγροτική, κτηνοτροφική, αλιευτική)
 • δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
 • δημιουργία ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων επεξεργασίας, συσκευασίας και εμπορίας αλατιού
 • δημιουργία ή εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (π.χ. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, γυμναστήρια, κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής, γηροκομεία)