Στο πλαίσιο ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER, η Αιτωλική Αναπτυξιακή παραχώρησε συνέντευξη τύπου την Πέμπτη 22/12/2016, όπου δόθηκαν πληροφορίες για την περιοχή παρέμβασης, τον προϋπολογισμό του τοπικού προγράμματος, τις δράσεις, τους στόχους και τις διαδικασίες, που αναμένεται να υλοποιηθούν για την δημοσίευση της 1ης προκήρυξης (προς ιδιώτες και ΟΤΑ).

Δείτε παρακάτω video και φωτογραφίες από την συνέντευξη τύπου: