Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. πρωτοκ. 13261/1513/09-09-09 & 13262/1514/09-09-09 αποφάσεων του Υφυπουργού Ανάπτυξης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στα προγράμματα “Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων” & “Ενίσχυση επιχειρηματικότητας γυναικών” έως την 15η Οκτωβρίου 2009.