Για την επιλογή αναψυκτηρίων για την NOSTOS EXPO 2017 θα ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο ακόλουθο αρχείο:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ